PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad (AK) bestaat uit vijftien leden, te weten de preses (voorzitter), twee scribae (secretarissen), twee predikanten, een vertegenwoordiger van elke wijkkerkenraad, twee vertegenwoordigers van het college van kerkrentmeesters, twee vertegenwoordigers van het college van diakenen en een vertegenwoordiger van de kerkenraadscommissie Emmaüs. 
De AK behartigt de belangen van het geheel van de Protestantse Gemeente te Ede. De AK vergadert in de regel 6 maal per jaar op de derde donderdag van de maand. De AK regelt taken die op centraal niveau uitgevoerd moeten worden. Hierbij valt de denken aan het vaststellen van de plaatselijke regeling, de jaarverslagen van de diverse commissies, het beleidsplan, de jaarlijkse begroting, jaarrekeningen, het toerustingsprogramma Bespreek ’t Samen en de afvaardiging naar de Raad van Kerken Ede. Ook is de AK eindverantwoordelijk als het gaat om het (doen) beroepen van predikanten en het (doen) aanstellen van kerkelijke werkers,  administrateurs, beheerders, enz.
De wijkkerkenraden zijn het belangrijkste orgaan in hun eigen wijk. Eigenlijk alles wat in een wijk zelf kan worden geregeld valt onder hun verantwoordelijkheid.
In de algemene kerkenraad kunnen de afgevaardigden van de wijken zaken die zij van belang vinden in hun eigen of in een andere wijk aan de orde stellen. Daarmee is de algemene kerkenraad tevens het coördinerend orgaan tussen de wijken.

Jaarverslag 2018 van de Protestantse Gemeente Ede.

Preses, dhr. P. Blokhuis
Vice-preses, ds. G.H. Westra
Scribae, mevr. G.H. Vink-Schouwstra

Contactadres: W. de Zwijgerlaan 4a, 6713 NT Ede
E-mail:
terug
 
 
Resultaat Actie Kerkbalans
De Actie Kerkbalans 2020 heeft aan toezeggingen een bedrag opgeleverd van € 529.500,-.
Lees meer.
 
Kerkblad actueel
15/3, 22/3, 29/3
 
Kerkdiensten
15/3, 22/3, 29/3
 
Inloop open kerk
Op donderdag 19 maart is er in “Ons Huis” bij de Taborkerk weer de wekelijkse inloopochtend. Deze morgen is er handenarbeid en spel. Op donderdag 26 maart komt de heer Ed van Seters. Het gaat dan over 75 jaar vrijheid in Nederland. Op donderdag 2 april is er handenarbeid en spel. Iedereen is van harte welkom.
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2019-2020
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.