PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
Jaarverslag CvD Jaarverslag CvD
Jaarverslag 2017 College van Diakenen Protestantse Gemeente Ede

Het College van Diakenen (CvD) houdt zich bezig met wijk overstijgende zaken en coördineert gemeenschappelijke activiteiten voor de wijken. Er worden vooral taken verricht die decentraal niet mogelijk of niet wenselijk zijn. 

Het college telt 7 leden. Naast een vertegenwoordiger uit iedere wijkgemeente zijn er de voorzitter, penningmeester en secretaris, en een vertegenwoordiger van de ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). 
In 2017 heeft het college 5 maal vergaderd. 

Vanaf 1 januari 2017 is de fusie tot stand gekomen met de Taborgemeente en maken wij nu onderdeel uit van de Protestantse Gemeente Ede.
Het is dit jaar gelukt om uit het midden van het college een voorzitter te benoemen en het jaar 2017 geldt qua beleid als een overgangsjaar.

In april hebben wij het beleidsplan vastgesteld en voor 2018 is in december het werkplan gepresenteerd. Wij hopen in 2018 nieuw beleid te kunnen vaststellen op het gebied van het collecterooster tevens zullen de wijken vanuit het college worden gestimuleerd om tijdig dekkende begrotingen in te dienen. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid bij de wijken zelf.

Zowel de begroting 2018 als jaarrekening 2017 zijn vastgesteld en goedgekeurd. 

Het college heeft een vertegenwoordiging in het Diaconaal Platform Ede en het bestuur van Meet-Inn. Daarnaast is er nog een afgevaardigde contact persoon voor het Roosevelthuis te Doorn. Deze heeft zitting in de diaconie Rijnstreek (Nijmegen, Renkum, Wageningen, Bennekom en Ede), zij zorgen ervoor dat er jaarlijks een vakantieweek in het Roosevelthuis gevuld wordt met gasten en vrijwilligers.

De jaarlijks terugkerende agendapunten van het College zijn:

- het opstellen van het collecterooster
- het opstellen van de begroting
- het opstellen van de jaarrekening
- het opstellen van een jaarplan en jaarverslag
- Interkerkelijk noodfonds Ede
- het geven van materiële- en immateriële hulp aan minder draagkrachtigen.

De secretaris College van Diakenen.
terug
 
 
Kerkblad actueel
8/9, 15/9, 22/9
 
Kerkdiensten
8/9, 15/9, 22/9
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2019-2020
 
Inloop open kerk
In “Ons Huis” bij de Taborkerk zijn de komende donderdagen weer inloopochtenden. Op donderdag 12 september komt Peter de Jong met foto’s die gemaakt zijn op het uitstapje van enkele weken geleden. Op donderdag 19 september is er handenarbeid en spel. Op donderdag 26 september komt Karin van der Lingen met “10 maanden leven uit een rugzak”. Vanaf 9.30 zijn de deuren open en is iedereen hartelijk welkom.
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.