PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
Ontwikkelingen in het kader van de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) Ontwikkelingen in het kader van de toekomst van de Protestantse Gemeente Ede (PGE)
door: College van Kerkrentmeesters, mei 2021

Rapport ‘Toekomstbestendig’
In januari 2020 heeft een door de Algemene Kerkenraad (AK) ingestelde commissie het rapport ‘Toekomstbestendig’ gepresenteerd. Aanleiding was: teruglopende ledentallen, teruglopende inkomsten, stijgende kosten en daardoor te verwachten grote tekorten op de begrotingen van de PGE in de komende jaren.
Het rapport geeft aanbevelingen voor maatregelen op het gebied van materiële en financiële zaken, de inzet van predikanten en het gebruik van gebouwen. 

Uitvoering van maatregelen
In september 2020 heeft de Algemene Kerkenraad een plan van aanpak opgesteld voor de uitvoering van de maatregelen uit het rapport. 
Deze uitvoering gaat door allerlei omstandigheden, waaronder corona, trager dan aangegeven in het plan van aanpak. En sommige onderdelen en voorgestelde maatregelen uit het rapport zijn inmiddels achterhaald. Zo is bijvoorbeeld het aanvankelijke plan om geld te verwerven via nieuwbouw op het terrein van onze kerkgebouwen (bijvoorbeeld in Harskamp) niet haalbaar gebleken.
In de afgelopen maanden is een coaching traject met de wijkpredikanten georganiseerd en afgerond. Resultaat hiervan is dat de predikanten in de toekomst meer met elkaar gaan samenwerken. 

Bezinning op toekomst PGE
In het plan van aanpak van september 2020 wordt o.a. gesteld dat het streven naar een sluitende begroting in het kader moet staan van een bredere bezinning op de toekomst van de PGE. Deze bezinning heeft de laatste maanden plaats gevonden in vele gesprekken met diverse betrokkenen: predikanten, wijkkerkenraden, AK, CvK. De gesprekken hebben nog eens laten zien dat de PGE eigenlijk een losse verzameling wijken is die grotendeels solitair functioneren. In de Algemene Kerkenraad is er ook sprake van vooral het verdedigen van de eigen wijkbelangen. Wijken kijken meer naar hun eigen belang dan naar het geheel van de PGE. Deze houding en ook het feit dat vanwege de corona-crisis in het afgelopen jaar vrijwel geen fysiek overleg mogelijk was heeft een adequate uitvoering van het plan van aanpak tot nu toe danig in de weg gestaan.
Op het ogenblik worden diverse initiatieven genomen om de zaak goed aan de gang te krijgen
Er is een nieuwe notitie opgesteld ‘Toekomst PGE en het functioneren van de AK’ aan de hand waarvan de AK en de wijkkerkenraden een aantal belangrijke vragen moeten beantwoorden, zoals: Wat is de visie van de PGE op kerk-zijn in de toekomst? Hoe kunnen we als wijken meer samenwerken? Wat is de rol van de AK hierin.
Komende tijd zullen gemeenteleden worden uitgenodigd mee te denken over de vraag hoe we samen kerk kunnen zijn. Een eerste stap hierin is een bijeenkomst waarin drie leden uit iedere wijk met elkaar ideeën gaan uitwisselen. Hun plannen worden besproken in de wijkkerkenraden en met gemeenteleden. Doel hiervan is om samen te ontdekken hoe onze kerk overdraagbaar kan worden gemaakt voor volgende generaties. 

Sluitende begroting in 2023
Naast dit traject zal onverminderd worden toegewerkt naar een sluitende begroting van de PGE in 2023. De maatregelen die genoemd worden in het rapport 'Toekomstbestendig' vormen daarvoor de basis.
Een sluitende begroting in 2023 is een ‘keiharde’ voorwaarde van het Classicale College Behandeling Beheerszaken. Dit college controleert de begrotingen en jaarrekeningen van de PKN-kerken, en dus ook van de PGE. Het college kan beperkende voorwaarden opleggen aan gemeenten die niet voldoen aan door de PKN vastgestelde financiële eisen, zoals een sluitende begroting. De PGE heeft de tijd gekregen tot 2023 om dit voor elkaar te krijgen. 
 
terug
 
 
Kerkblad actueel
Juni 2021
 
Kerkdiensten
Juni 2021
 
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2020-2021
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.