PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
Resultaat Kerkbalans 2019 Resultaat Kerkbalans 2019
(uit Kerkblad nr 2019-4)

Het afgelopen jaar heeft het College van Kerkrentmeesters u uitgebreid geïnformeerd over de zorgelijke financiële positie van de Protestantse Gemeente Ede. We hebben aangegeven dat de komende jaren een forse daling van de inkomsten vanuit de financiële bijdragen zou ontstaan door vergrijzing van de gemeente en vertrek van leden naar elders. Om die daling te compenseren zou de financiële bijdrage de komende 10 jaren met 2% per jaar moeten stijgen. Het is verheugend om te kunnen constateren dat onze gemeenteleden goed gehoor hebben gegeven aan onze oproep voor verhoging van de financiële bijdrage. De toezeggingen tot heden geven een totaal bedrag aan van € 528.500,-. In de begroting van de kerk is rekening gehouden met een bijdrage van € 497.500,-. Dat bedrag zullen we zeker gaan halen. Het toezeggingsbedrag van € 528.500,- is  - vergeleken met vorig jaar - een stijging van € 39.400,- (8,0%). Hiermee is de dalende trend van de afgelopen jaren (vorig jaar nog -2,7%), ondanks teruglopend ledental door overlijden, verhuizing en onttrekking uit de kerk, doorbroken.

Resultaten per wijk


Zijn we er nu?
Ook al is het resultaat van deze actie verheugend te noemen, we zijn er nog lang niet .De komende jaren zullen in het teken staan van grote veranderingen binnen onze kerk. Daarbij zullen we blijvend een beroep moeten doen op uw vrijgevigheid.

Dank
Alle gemeenteleden die hebben toegezegd en bijgedragen en nog zullen bijdragen, hartelijk dank daarvoor. Uw bijdrage is van vitaal belang voor onze kerkelijke gemeente. Wees er van overtuigd dat wij uw reactie als een hart onder de riem beschouwen voor onze inspanningen om de financiën van de kerk gezond te maken en te houden. Met een hartelijke groet van College van Kerkrentmeesters PGE 
terug
 
 
Kerkblad actueel
16/8, 23/8, 30/8
 
Kerkdiensten
16/8, 23/8, 30/8
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2020-2021
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.