PKN
Protestantse Gemeente Ede
 
Kerk en testament Kerk en testament
Een mooi idee:
ook na uw overlijden nog bijdragen aan de kerk


De vraag 'waarom iets nalaten aan de plaatselijke kerk’ is een persoonlijke vraag. Het antwoord hoort bij het einde van het leven.
Veel organisaties vragen om een goed doel op te nemen in uw testament. De gemeente van Christus is meer dan een goed doel. Wij mogen doorgeven wat het voorgeslacht ons meegaf en daarom de vraag: waarom geld nalaten aan uw Kerk? Het is een vraag waar iedereen mee te maken krijgt en die het waard is om erover na te denken. Het begin van het leven is bijna altijd feestelijk: geboorte en doop, maar begin en einde zijn niet te scheiden. Het einde bepaalt ons bij het tijdelijke, maar tevens bij het komende. Wat geven we door?

U kunt uw kerk op twee manieren in uw testament opnemen namelijk met een legaat of met een erfstelling.

1. Legaat
Een legaat is een vaststaand bedrag, of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. De grootte of aard is in het testament beschreven en voor zover van toepassing, waarvoor het is bestemd.

2. Erfstelling
Het is mogelijk de kerkelijke gemeente als erfgenaam (voor een deel) van de erfenis te benoemen.  Een erfgenaam is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld de kerk) die de rechten en de  plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede) erfgenaam benoemt in uw testament, dan wordt de gemeente, samen met eventueel andere erfgenamen,  verantwoordelijk voor uw nalatenschap. U kunt in het testament aangeven, hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. In het testament is vermeld, waar de nalatenschap uit bestaat en of het gaat om een legaat of een erfstelling. De keuze daartoe is de vrije wil van de erflater.

Geen belasting
Op grond van de nieuwe wet op de schenk- en erfbelasting betaalt degene die bij testament aan de kerk een legaat of een erfstelling nalaat geen belasting over het geschonken bedrag. Ook de kerk betaalt geen belasting. Het totale nagelaten bedrag komt dus ten goede aan de kerk.

Meer informatie?
Over de mogelijkheid om geld na te laten aan de kerk is een folder beschikbaar van de Protestantse Kerk in Nederland en andere kerkgenootschappen met de titel ‘Geef het geloof door aan volgende generaties – Neem de kerk op in uw testament’.
U kunt de folder aanvragen bij het Kerkelijk Bureau, kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl, tel (0318) 612336
Of u kunt de folder hier downloaden.

Vragen?
Heeft u nog vragen over het opnemen van de kerk in uw testament of wilt u eens met ons van gedachten wisselen? Neem dan gerust contact op met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Ede via het Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl, tel 612336). Een gesprek wordt uiteraard in vertrouwen gevoerd.
Voor algemene vragen over erven en schenken kunt u terecht bij de notaristelefoon: 0900 346 93 93 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur, € 0,25 p/m) of op de website www.notaris.nl.
terug
 
 
Kerkblad actueel
Juni 2023
 
Kerkdiensten
Juni 2023
 
PGE Meldpunt overlijden
06-26945994
 
.

Klik op bovenstaande afbeelding om de tweede editie van het PGE magazine ‘Compassie’ te lezen.
 
Bespreek het Samen
Programma
Seizoen 2022-2023
 
Opmerkingen over deze website?
Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen op deze site? Neemt u dan a.u.b. contact op met de webmaster
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.